- تهیه طرح های جامع و تفصیلی کلانشهرها و مناطق کلانشهری

- تهیه طرح های جامع، تفصیلی و آماده سازی در شهرهای میانی 

- انجام پروژه های طراحی شهری اعم از چارچوب طراحی شهری، طرح جامع فضایی، دستورالعمل توسعه و ....

- طراحی معماری فاز یک و دو ابنیه مسکونی، اداری، تجاری و ...

- برنامه ریزی فضایی و تدوین استراتژی های کلان توسعه

- تهیه بسته های سرمایه گذاری

مهندسان مشاور نقش محیط

نقشه